Сургалт

Таны илгээсэн имэйл хүлээн авагч талд ирэхгүй удах эсвэл SPAM болж очих тохиолдол гарч байсан байх. Ийм байдалд орохгүйн тулд Та дараах зөвлөмжид анхаарлаа хандуулаарай.
Ажил хэрэгч харилцаанд дан том үсгээр имэйл бичих нь зохимжгүй. Имэйлийг алдаагүй зөв бичихийн тулд тулд grammar мөн spell checker тогтмол ашиглаж хэвш.
Имэйл систем дээр файл хавсаргаж илгээх нь жижиг хэмжээний файл дамжуулах хамгийн тохиромжтой хэлбэр юм.
Өглөө болгон эртлэн босч Өндөр тэнгэрийг бүрэн харж бай Огторгуй хурмаст уужмын хутгаа Оюун ухаанд чинь хайрлах болно

Дээш очих