Хууль, эрх зүй

“Хадгаламж, зээлийн хоршооны зохицуулалтын журам” батлах тухай   Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 6.1.2  дахь заалтыг үндэслэн Санхүүгийн зохицуулах хорооноос ТОГТООХ нь:   1.“Хадгаламж, зээлийн хоршооны зохицуулалтын журам”-ыг нэгдүгээр, хадгаламж, зээлийн...

Дээш очих