Нийтлэл

XIX зууны дунд үеэс буюу 1850 – 1860 онуудад Европд хадгаламж дээр суурилсан зээлийн хоршоод байгуулагдаж эхэлсэн төдийгүй энэ үед эдгээр хоршоодын үйл ажиллагааны анхны зарчмууд тодорхойлогдож байсан тул энэ үеэс хадгаламж, зээлийн хоршоодын түүх нь эхэлсэн гэж албан ёсны сурвалжлууд үздэг юм. Хадгаламж, зээлийн хоршоо...

Дээш очих