Бүтэц зохион байгуулалт

БүтэцХӨГЖИЛ, БОДЛОГЫН ХОРОО – Д. Хүрэлбаатар, Холбооны дарга
Бодлого, зохицуулалтын дэд хороо - Б. Дамдинсүрэн, ТЗ-ийн гишүүн
Хууль, эрх зүйн орчинг  боловсронгуй болгох замаар  салбарын хөгжлийг шинэ шатанд гаргах зорилготой ажиллах  дэд хороо.
Хамтын ажиллагааны дэд хороо  - Т. Оюундалай, ТЗ-ийн гишүүн
Гадаад, дотоодын төрийн болон төрийн бус байгууллагуудтай хамтран ажиллах замаар  салбарын хөгжлийг шинэ шатанд гаргах зорилготой ажиллах дэд хороо.
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХОРОО
Гишүүнчлэлийн дэд хороо  - Т. Ариунболд, ТЗ-ийн гишүүн
Гишүүн хоршоод хоорондын хамтын ажиллагаа, нийгэмд чиглэсэн төрөл бүрийн арга хэмжээг зохион байгуулах замаар салбараа хөгжүүлэхэд чиглэгдсэн дэд хороо.
Сургалт, судалгааны дэд хороо - Г. Өлзийбаяр, О. Номин, ТЗ-ийн гишүүд
ХЗХ-ны удирдлага, ажилтнуудыг чадавхижуулах, гишүүдийн санхүүгийн боловсролыг дээшлүүлэх замаар салбараа хөгжүүлэхэд чиглэгдсэн дэд хороо.
Зөвлөгөө, үйлчилгээний дэд хороо - Т. Отгонбилэг, Б. Насанжаргал, ТЗ-ийн гишүүд
ХЗХ-дод шаардлагатай мэргэжлийн зөвлөгөө, үйлчилгээг бий болгох замаар салбараа хөгжүүлэхэд чиглэгдсэн дэд хороо.
Дээш очих