Мэдээ

Үндэсний холбооны гишүүн ХЗХ-дын анхааралд СЗХ-нд төвлөрүүлэх Зохицуулалтын үйлчилгээний төлбөрийн тухай СЗХ-ны 2015 оны 158 дугаар тогтоолоор баталсан “Зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсийг төвлөрүүлэх журам”-ын 3.6-д “Хадгаламж зээлийн хоршоо нь Монголын хадгаламж зээлийн хоршоодын үндэсний холбооны гишүүн, 3...
Мэндчилгээ Цаг хугацааны түүх болон үлдэх хуучин оноо цаглашгүй их амжилт бүтээлээр үдэж, өсөлт, хөгжилд тэмүүлсэн өөдрөг үзэл, өрнүүн хүсэлтэйгээр шинэ оноо угтаж байгаа хоршоод, хамтран ажиллагч байгууллагын хамт олонд шинэ жилийн халуун мэндийг дэвшүүлье!
Санхүүгийн зохицуулах хорооноос батлан мөрдүүлж буй журам, дүрэм, заавруудыг шинээр батлагдсан Захиргааны ерөнхий хуулийн дагуу шинэчлэхээр ажиллаж байна. Үүний хүрээнд шинэчлэн боловсруулсан Хадгаламж, зээлийн хоршооны үйл ажиллагааны зохицуулалтын журам Тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл, бүртгэлийн маягт бөглөх, баримт бичгийг бүрд...
Олон улсын хоршооллын холбооны Ази, номхон далайн бүсийн санаачлагаар зохион байгуулагдсан “Тогтвортой хөгжлийн зорилгууд: Тогтвортой нийгмийг хөгжүүлэхэд хоршоологчдын хувь нэмэр” сэдэвт Хоршооллын хөгжлийн Олон Улсын Хурал 2017 оны 10 дугаар сарын 25-26-ны өдрүүдэд болсон. Хуралд Европын холбоо, АНУ-гийн Хөгжлийн а...
CЗХ-ноос АХБ-ны “Санхүүгийн зах зээлийн хөгжил, тогтвортой байдалд дэмжлэг үзүүлэх төсөл”-тэй хамтран зохион байгуулсан Хадгаламж, зээлийн хоршоодын Хөгжлийн чуулга уулзалт 2017 оны 10 дугаар сарын 19-ний өдөр хуралдав. Хөгжлийн чуулганд Дэлхийн Хадгаламж, зээлийн хоршоодын холбоо (WOCCU)-ны Ерөнхийлөгч Др. Брайн Бр...
WOCCU-аас мэндчилгээ ирлээ.

Дээш очих