Санхүүгийн боловсрол

1. ЭХЛЭЭД ЗЭЭЛҮҮДЭЭ ЦЭГЦЭЛ Сар бүр зээлд хэдий хэмжээний мөнгө төлж байгаагаа тооцоод үзэхэд л зээлээ төлж дуусгах нь сул чөлөөтэй мөнгөтэй болох хамгийн эхний арга гэдэг нь тодорхой болно.
Ихэнх хүмүүс үүнд тодорхой хариу авч чадахгүй байгаа тул өөртөө хадгаламж хийхгүй байна. Харин ч яагаад хуримтлал үүсгэхгүй байгааг нь асуухаар мөнгө үнэ цэнээ алдаж байна гэх мэт хар багцаагаар асуудалд ханддаг.
Сар бүр бага хэмжээний мөнгө тогтмол хадгалуулсанаар урт хугацаанд их хэмжээний мөнгөн хуримтлалтай болох боломжтой талаар бид өмнөх нийтлэлээрээ танилцуулсан билээ.
Авьяас, мэдрэмж: Авьяас, мэдрэмж гэдэг нь та өөрийн гэсэн бизнестэй байх оргилсон хүсэлтэй бизнес эрхлэх төрөлхийн авъяастай байх ёстой. Хэрэв эрхлэх гэж буй бизнестээ хайртай бол зорилгодоо хүрэх нь гарцаагүй.
Санхүүгийн Зохицуулах Хорооны мэдээллийн сан дахь ХЗХоршоотой холбоотой мэдээллийг эндээс үзнэ үү.

Дээш очих