Мэдээ

.


Холбооны Тэргүүлэгчдийн зөвлөлийн 2019 оны 2-р сарын 25-ны өдрийн хурлаар Бүх гишүүдийн ээлжит хурлыг 2019 оны 3-р сарын 30-ны өдөр хуралдуулахаар товлолоо.
Энэ жилийн хурлаар Тэргүүлэгчдийн зөвлөл, Хяналтын зөвлөлийн бүрэн эрхийн хугацаа дуусч байгаатай холбогдуулан дараах асуудлуудыг хэлэлцэнэ:

  • Тэргүүлэгчдийн зөвлөлийн тайлан /2015 - 2018 он/
  • Хяналтын зөвлөлийн тайлан /2015- 2018 он/
  • 2018 оны Санхүүгийн тайлан
  • 2019 оны Төсөв, төлөвлөгөө
  • Зохион байгуулалтын асуудал
    • Тэргүүлэгчдийн зөвлөлийн сонгууль
    • Хяналтын зөвлөлийн сонгууль
  • Бусад асуудал
 
Хурал хуралдах газар, цагийг жич зарлана.

Дээш очих