Мэдээ

Бүх гишүүдийн хурал


МХЗХҮХ-ны бүх гишүүдийн хурал 2018 оны 5 дугаар сарын 4-ний өдөр хуралдана.

Хэлэлцэх асуудал:

  • 2017 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан
  • 2018 оны төсөв, төлөвлөгөө

Дээш очих