Мэдээ

ОУ-ын ХЗХ-дын тухай баримтат киноБүтэн дэлгэцээр үзэхийг хүсвэл видео дээр хулганы баруун товчийг дарж Full Screen -г сонгоно уу.

Дээш очих